Godfrey Devereux “Yoganın Unsurları”

YOGANIN ANLAMI

‘Yoga’ kelimesi ‘birlik’ demektir. Bu hem süreç, hem yoga uygulaması, hem de yoganın başlama hali olan amaç için geçerlidir. İnsan zihin/bedeninin farklı yönlerinin bir araya getirilmesiyle, kişi gerçeğin akışıyla doğrudan bir ilişkiye getirilir. Yoganın amacı bireysel ve evrensel bilincin doğal birliğinin vücut bulmasıdır.

Hangi yaklaşım izlenirse izlensin, yoga tekniklerinin dinsel ritüeller olmadığının farkedilmesi önemlidir. Onlar sadece doğruluğunun devamlı olarak yeniden tetkik edilmesi gereken hedefe yönelik araçlardır. Onlar, zihnin zorlayıcı tepkisel hareketliliğini ve gerçeğin geçici taraflarıyla sınırlı özdeşleşme alışkanlığını sakinleştirmek, bilincimizi soyutlanmışlık ve ayrılık anlayışından özdeşleşme ve birlik anlayışına getirmek üzere düzenlenmişlerdir.

Bilincin bu nitelikte olması yogadır ve bir çok özelliği vardır. Bunlar huzur, neşe, şevkat, enerji, rahatlık ve açıklığı içerir. Bu özellikler uygulayanın bilincinde filizlenmeye / çiçek açmaya başladıklarında gittikçe daha da uyumlu, neşeli, hoşnut ve cömert bir hayat hasıl olur.

YOGANIN AMACI

Bu gerçeklik sadece tekniklerin uygulanması, yoga yapılması suretiyle doğrulanabilir. Bu, hayatın özünün mükemmel huzur, katıksız neşe, koşulsuz sevgi olduğudur. Bu dış güçlerin kudretinin ötesinde bir deneyimdir.

Yol ne olursa olsun, yoganın amacı aynıdır. Teknikler ne olursa olsun, yoganın etkileri benzerdir. Nihai amacın kendini gerçekleştirmek olması bir çokları için muğlak olmakla beraber, buna ulaşmadan çok önce yol boyunca açan bir çok çiçek vardır. Bunlar canlılık, sağlık, huzur, şevkat, cömertlik, anlayış ve daha bir çoklarını içerir. Yoganın güzellliği, onun çok özel bir ilim olmasıdır. Binlerce yılda geliştirilmiş ve yöntemi sayısız kişinin yoga çalışmasına kendilerini adamasıyla mükelleşmiştir. Bu zahmetli bir ilimdir, zira malzemesi bizim zihinlerimiz ve bedenlerimizdir. Fakat eğer bu yolu izleyecek heves ve adanmışlığımız varsa sonuna ulaşırız.
….

YOGANIN ETKİSİ

Maalesef yoganın amacı fantazi fırçasıyla lekelenmiştir. Bir çok kişi samadhi, moksha veya kaivalya’nın, geride bırakmak suretiyle kendilerini sorumluluktan ve zorunluluklardan sıyıracağını/kurtaracağını umar. Yoganın kendilerini, biz, vasat ölümlülerin yaşadığı dünyadan ayrı mükemmel bir cennete ulaştıracağına inanırlar. Bu cennette kendilerini mükemmel insani özellikler ve son derece ulvi bir tecrübenin keyfini çıkarırken bulacaklarına inanırlar. İnsani duyguların rahatsız ediciliğinden muaflığı, yalnızlıklarının son bulmasını, arzulardan özgür olmayı, mükemmel bilgelik, huzur ve sevginin çiçek açmasını umarlar.
Yoga bizi tanrılara dönüştürmez. İnsan olmanın sınırlılığı ve zorlukları kaldırılamaz. Ancak bunlar öylesine tam olarak kabul edilebilir ki insan olmanın tüm potansiyelinin çiçek açması onları hayatımızın dış kenarına iter. Yoganın sayesinde açığa çıkan kendini bilme ve ılımlılık, duygularımızla daha yaratıcı ilişkiler geliştirmemize izin verir.
….
Yoga bizi öylesi duygulara (kızgınlık,…) bağışık hale getirmez. Bizim duygularımızı yaratıcı, olumlu ve sorumlu bir şekilde işlememizi ve ifade etmemizi sağlar. Yani güçlü, yıkıcı olmasına alıştığımız duyguları zihnimizde kırılıp giden dalgalar gibi görmeyi öğreniriz. Kendimizi değişen zihin durumlarımız ve geçip giden duygularımızla tanımlama alışkanlığını bırakmayı öğreniriz.

Yani yoga -yavaş yavaş- karakter dönüşümü ve bilgelik birikimi getirir, bizi insan üstü yapmaz. Bizi hayata bağışık kılmaz. Bunu yerine yaşamı daha ustaca yaşamayı öğreniriz. Eylemlerimiz, duygularımız ve düşüncelerimizin sorumluluğunu almayı öğreniriz. Ve bunun nasıl bizim diğer insanlar ve hayat formlarıyla daha uyumlu yaşamamızı sağladığını öğreniriz. Ancak, bilgelik ve erdem eğitiminin kademeli, hassas olduğunu ve zorlamayla olmayacağını görmek son derece önemlidir.

(kitabın ilk 50 sayfasından)

Godfrey Devereux’nin kitapları;
Elements of Yoga – ( Yoganın unsurları )
Dynamic Yoga
Hatha Yoga Breath By Breath
15 Minute Yoga
Yoga Unveiled
The Little Book Of The Bandhas
The Power to Choose

Yorumlar kapatıldı.