Yoga sözlüğü

 

Asana  yoga duruşu
Buddha  aydınlanmış, uyanmış olan
Chakra  tekerlek, çark. İnsan bünyesinde prananın düzenlenmesinden sorumlu enerji merkezleri
Chitta  zihni, aklı ve egoyu kapsayan psiko-zihinsel cevher
Chittavrtti  zihnin dalgalanması, davranış kalıbı, zihnin içinde bulunduğu hal, düşünce dalgası
Darshana  perspektif, bakış açısı, görüş
Guru  manevi öğretmen; manevi kuşkunun karanlığını aydınlatan kimse
Karma  eylem, hareket
Kriya  eylem, hareket; temizlenme veya arınma süreci
Nadi  latif bedendeki enerji kanalları
Patanjali  2300 yıl önce yaşamış ve yoga felsefesini ilk kaleme almış ermiş
Prana  nefes, solunum, rüzgar, yaşam gücü, dirilik, enerji, atmosferdeki havada saklı enerji
Pranayama  nefes çalışması yoluyla enerjinin ve yaşam gücünün düzenlenmesi
Satsang  uygulama, çalışma, ustalaşma edimi
Sadhana  uygulama, çalışma, araştırma
Sutra  özdeyiş
Yoga Sutraları  Patanjali tarafından yazılan yoga özdeyişleri
Yogi  yoga çalışması yapan kişi. Kendini gerçekleştirmenin ilimsel tekniğini uygulayan
Yogin / yogini  yoga çalışması yapan kadın. Kendini gerçekleştirmenin ilimsel tekniğini uygulayan

 

Bu sözlük sadece bu web-sitesinde kullanılan terimleri içermektedir.

 

 

Yorumlar kapatıldı.