Aktif Dogum – Janet Balaskas

Aktif Doğuma Giriş

 

 

Daha kısa, daha az ağrılı bir doğum cazip geliyorsa eğer, “Aktif Doğum”u keşfetmeniz gerek.

 

 

Aktif Doğum nedir?

Aktif Doğum ilk olarak Janet Balaskas tarafından tarif edilen bir terim ve bir felsefedir. O, aktif doğumun yeni bir şey olmadığını söyler. Bu, normal doğumun basit tanımlaması ve bir kadının kendi içgüdülerini ve vücudunun fizyolojik işleyişini izlediği davranış tarzıdır. Bu, kadının tıbbi personel tarafından yönetilen bir doğumun pasif alıcısı olmadığını, aksine doğururken kendi vücudunu kendisinin kontrol ettiğini söylemenin bir yoludur. (1)

 

Aktif bir doğum içgüdüseldir

Aktif Doğum, vücudunuzu seçtiğiniz gibi kullanmakta ve dürtülerini izlemekte tam özgürlüğünüzün olduğu, tamamen sizin isteğinizle ve belirlemenizle, doğallıkla ve kendiliğinden gerçekleşen doğumdur. Aktif Doğum zihinsel bir tavrıdır. Bu, bedeninizin uygun şekle getirilmesi kadar, doğum sürecinin doğal işlevi ve istemsiz doğasının kabulü ve bunlara güvenilmesini de içerir. (2)

 

Aktif Doğum, pasif bir teslimiyet halinde doğumdan daha konforlu, daha güvenli ve daha etkindir. Bu, aktif doğum yapan kadınların pasif, sırt üstü yatmış pozisyonda doğum yapanlarla karşılaştıldırıldığı birçok bilimsel çalışma tarafından desteklenmektedir. (2)

 

Aktif Doğuma karar vermekle, siz, doğum yapan bir kişi, bir anne ve bir kadın olarak temel gücünüzü geri alırsınız. Ayrıca bebeğinize, yaşama olası en iyi başlangıcı ve rahimden dünyaya güvenli bir geçişi vermiş olacaksınız. Olağandışı bir zorluk veya komplikasyon ortaya çıkarsa, siz elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı, bunun sizin seçiminiz olduğunu ve müdahalenin gerçekten gerekli olduğunu da bilerek, modern tıbbi doğum bakımının güvenlik ağını kullanmakta serbest olacaksınız. Bu şekilde, en zor doğum bile pozitif bir deneyim olabilir. (2)

 

Aktif Doğumun yararları

…..

Özet olarak, Aktif Doğumun başlıca faydaları şunlardır:

• Daha az ağrı

• Doğum sırasında bebeğinize daha fazla oksijen

• Daha uygun beden konumu ve bebeğiniz için daha fazla alan

• Daha etkin kasılmalar

• Ikınma kolaylığı

• Daha düşük yırtılma riski

• Siz ve bebeğiniz için en uygun doğum sonrası şartları

• Bağlanma ve emzirme kolaylığı (3)

 

  Istanbul, Eylül 2012

 

Kitap:
Balaskas, J.  Active Birth. Thorsons UK, Harvard Common Press. US 1992
……

 

 

Makaleler:
1. Arroyo. J., Menendez, A., Salmean, J., Manas, J., Lavilla, M., Martin, S.M., Elizaga, I.V., Crespo, J.Z.  Effects of different positions in labour. Fifth European Congress of Perinatal Medicine, Sweden 1976
2.Caldeyro-Bacia, R.  The influence of maternal position on time of spontaneous rupture of the membranes, progress of labour, and foetal head compression. Birth and Family. Journal 6:1, 1979. pp.7-15
3. Broadhurst, A, Flynn, A M, Kelly, J and others.  The effects of ambulation in labour on maternal satisfaction, analgesia and lactation. In: Zichella (ed) Proceedings of the 5th International Congress of Psychosomatic Medicine in Obstetrics and Gynecology, Rome, 1979, pp 943-946
4. Chan, D.C.P. Positions in labour. British Medical Journal. 1:12, 1963 pp.100-102
5. Clarke, A.P.  The influence of position of the patient in labour in causing uterine inertia and pelvic disturbances.  Journal of American Medical Association 16, 1891. pp.433-435
7. Diaz, A.G., Schqarez, R., Fescina, Y.R., Caldeyro-Barcia, R  Efectos de la position vertical materna sobre la evolution del parto. Separata de la Revista Clinica e Investigation en Ginecologia y Obstetrica, 3. 1978. pp.101-109
8. Flynn, A.M., Kelly, J., Hollins, G. and others.  Ambulation in labour. British Medical Journal. 2:26, 1978, pp.591-593
9. Gardosi, J., Sylvester, S. and B-Lynch, G.  Alternative positions in the Second Stage of labour; a randomised trial. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1996: 1290-96. 1989
10. Gestaldo, T.D.  The Significance of maternal position on pelvic outlet dimensions. Correspondence, Birth 19. 14: 230. 1992
11. Gupta, J.K., Nikodem, C.  Maternal posture in labour.  European Journal of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Biology.  92:2, 2000. pp. 273-277
12. Haire, D.  Obstetric drugs and procedures: Their effects on mother and baby. (Part 1) AIMS (Australia) Quarterly Journal 6. 1: 1-8. 1994
13. Humphrey, M., Hunslow, D., Morgan, S., Wood, C.  The influence of maternal posture at birth on the foetus. Journal of Obstetrics and Gynaecology.  British Commonwealth 80. 1973 pp. 1075-1080
14. De Jong, P.R., Johanson, R.B., Blaxen, P. and others.  Randomised trial comparing the upright and supine positions for the second stage of labour. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 104:5 1997 pp. 567-571
15. Joseph, J.  The joints of the pelvis and their relation to posture in labour.  Midwives Chronicle, 101:1202, 1988. pp. 63-64
16. Kimball, C.D., Chang, C.M. et al. Immunoreactive endorphin peptides and prolactin in umbilical vein and maternal blood. American Journal of Obstetrics and Gynaecology. 14:104-5; 1987
17. King, A.F.A. The significance of posture in obstetrics. New York Medical Journal  80, 1909 pp.1054-1058
18. Kouvenen, K., Teramo,K.  Effects of maternal position on fetal heart during extradural analgesia. British Journal of Anaesthesia 51:767, 1979.
19. Liu,Y.C. The effects of the upright position during childbirth. Image: Journal of Nursing Scholarship, 21:1, 1989. pp. 14-18
20. Markoe, J.W. Posture in obstetrics. Bulletin Lying in Hospital. NY 11. 1917 pp.11-26
21. McKay, S., Roberts, J.  Second stage labour: what is normal? Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 14:2 1985. pp.101-108
22. McKay, S.  Squatting: an alternate position for the second stage of labour.  MCN- American Journal of Maternal/Child Nursing, 9, May/June 1984 pp.181-183
23. McManus, T.J., Calder, A.A. Upright posture and the efficiency of labour. Lancet 1:14 1978 pp.72-74
24. Mendez-Bauer, C., Arroyo, J., Zamarriego, J.O.  Maternal standing position in first stage of labour.  Reviews in Perinatal Medicine. Vol 1, Eds Scarpelli, E.M.and Cosmi, E.V.  Baltimore, University Park Press 1976. pp. 281-293
25. Mitre, N.  The influence of maternal position on duration of the active phase of labour. International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 12:5 1974 pp.181-183
26. Moss, I. R., Conner, H. et al. Human beta endorphin-like immuno-reactivity in the perinatal/neonatal period. Journal of Pediatrics. 1982. 101; 3:443-46.
27. Newton, N. The fetus ejection reflex revisited. Birth 1987; 14:106-8
28. Nikodem, V.C. Immersion in water during pregnancy, labour and birth.  (Most recent amendment, June 1997).  The Cochrane Library, Oxford – 1998, Issue 1.
29. Odent, M. Birth under Water. Lancet. Dec 24 1983. pp.1476-77
30. Odent, M. Position in delivery. Lancet. May 12 1990. p.1166
31. Odent, M. The fetus ejection reflex. Birth. 1987. 14:104-5
32. Read, J.A., Miller, F.C., and Paul, R.H. (1981) Ambulation versus oxytocin for labour enhancement. American Journal of Obstetrics and Gynaecology 139:669-72.
33. Rhodes,P.  Posture in obstetrics. Physiotherapy 1967 53: pp.158-163
34. Roberts, J.E. Maternal positions for childbirth: a historical review of nursing care practices. Journal of Obstetric, Gynaecologic and Neonatal Nursing, 8, Jan/Feb 1979 pp.24-32
35. Roberts, J.E.  Alternative frontiers for childbirth. Journal of Nurse Midwifery. 25:4 1980
36. Roberts, J.E., Mendez-Bauer,C., Wodell, D.A. The effects of maternal position on uterine contractility and efficiency. Birth, 10:4, 1983. pp.243-249
37. Simpkin, P. (1991/2)  Just another day in a woman’s life? Women’s long term perceptions of their first birth experience. Parts 1 and 2, Birth 18.4: 203-10; and Birth 19.2: 64-81
38. Stand and deliver. Lancet, 335:8692, 1990 pp.761-762
39. Stewart, P., Spiby, H.  Posture in labour. British Journal of Obstetrics & Gynaecology, 96:11,1989, pp.1258-1260
40. Stewart, P. Influence of posture in labour. Contemporary Reviews in Obstetrics and Gynaecology, 3:3 1991 pp.152-157
41. Stewart, P., Calder, A.A. Posture in Labour: patients’ choice and its effect on performance. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 91:11 1984 pp.1091-1095
42. Taffel, S. M., Placek, P. J. and Kosary, C. L. (1992)  U.S caesarean section rates 1990: An update.Birth, Vol.19, no. 1, pp.21-2
43. Tew, M. (1986)  Do obstetric intranatal interventions make birth safer?  British Journal of Obstetrics and Gynaecology 93: 659-74
44. Walsh, D.  Birth positions in a large consultant unit.  The Practising Midwife, June 1998 Vol. 1 No 6,   pp 34-35
45. Williams, R.M., Thom, M., Studd, J.W.W.  A study of the benefits and acceptability of ambulation in spontaneous labour.  British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 87:2 1980 pp. 122-126
 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir