Godfrey Devereux – Yoga

BEDENSEL KİŞİSEL ARAŞTIRMA (KENDİNİ ARAŞTIRMA)

Yoga kişisel ilerleme, kişisel gelişim, kişisel güçlenme, kendini değerlileştirme veya diğer herhangi bir kendine düşkünlük şekli değildir. Yoga, hangi yöntem veya yolla olursa olsun, her zaman ve sadece Kişisel Araştırmadır.

Yoganın kökeni belirsiz kalmıştır, sadece çok eski olduğundan değil, aynı zamanda sözlü olarak nakledilmeyle başlamış olmasından dolayı da. Bu, yazılı metinlerin tarihlerinin, içeriğin kökenini yansıtamayacağı anlamına gelir. Yazılmaya değer herhangi bir konu, öncesinde nesillerce sözlü olarak var olmuş ve olgunlaşması (tekâmülü) için yeterince zaman geçmiş olmalıdır. Yoganın derinlemesine işaret ettiği husus, birleşme’den ziyade birliktir. Birleşme, ayrılığı ima eder ki bu incelenmemiş deneyimlerimizin merkezi olabilir, ancak hayatın bölünmez bütünlüğünün dinamik ifadesi olan insan olmanın doğasına aslen uymamaktadır.

Patanjali’nin Yoga Sutraları yoganın tek gerçek kaynak metnidir. Patanjali’ye göre yoganın 8 uzvu vardır. Klasik Yoga, Niyama bağlamında bedenzihinde çabasız sükûneti (Asana) kurmak üzere Yama uygulamasıdır. Bu sükûnet, Asana’dan, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi’ye içsel uzuvlar (yoganın) aracılığıyla bedenden farkındalığın kaynağına doğallıkla içeçözülür. Bu içeçözülme, bedenzihniniz içinde ve olarak gerçekten olmakta olanın derinden incelenmesinin doğal sonucudur.

Tahrif edilmiş kültürel sunumlarına rağmen, yoga, kişisel gelişim, kişisel iyileşme veya diğer herhangi bir kendine düşkünlük şeklinden ziyade Kişisel Araştırmadır. Yoganın amacı, bizi katışıklıktan saflığa, kusurluluktan mükemmelliğe dönüştürmek değil, yaratılıştan mükemmelliğin doğal arılığını açıklığa kavuşturmaktır. Bu açıklığa kavuşturma, insan olmanın derinliklerini tüm düzeltilemeyen mükemmeliyetsizlikleriyle kabul etmeye derinden rahatlama olarak kendini ifade eder. Bu olasılık, beden, nefes ve zihin üzerine herhangi bir zorlama girişimi ile karanlığa itilir.

Bir şekle girmek yoga değildir. Nefes kontrolü yoga değildir. Zihin kontrolü yoga değildir. Yoga, süreç olarak, her zaman ve sadece kişisel araştırmadır. Yoga, insan olmak üzerine kendi deneyiminizin derinliklerini tamamen ve yılmadan kişisel araştırmanızın sonucu olarak bir varoluş durumu olarak ortaya çıkar. Bu araştırma, öncelikle entellektüel değildir. Bu, beden, zihin ve bilinç olarak gerçekten olmakta olana mümkün olduğu kadar derinden açık ve hazır bulunmaktır. Bu mümkün oldukça, insan olmanın ince birlik boyutları açığa çıkar. İnsan olmanın bilinçli deneyimlenme zemininde, hayatın bölünmez birliği (yoga) farkedilir ve bütün ayrıştırmalar ve bölümlendirmeler açıkça görülerek, deneyimlenmeyi değil, rahatsız etme güçlerini kaybederler.

Dinamik Yoga (Eğitim Metodu), zihnin lineer aklını, bilincin holografik aklına bağlantılandırmak üzere hareketlerin ve eylemlerin kullanımıyla bedensel kişisel araştırma olarak yoganın net ve güçlü güncel bir ifadesidir. Yoga geleneğinin zenginliğini net olarak temel alırken, beden, zihin ve bilince devrimci bir yaklaşım sunarak, doğalarının ve algılanan ilişkilerinin besleyici ve özgürleştirici derecede açıklığa kavuşmasını sağlar.

web

 

……………………………………………….. Godfrey Devereux, Eylül 2010

 

Godfrey Devereux’nün kitapları;

Elements of Yoga (Yoganın unsurları)
Dynamic Yoga
Hatha Yoga Breath By Breath
15 Minute Yoga
Yoga Unveiled
The Little Book Of The Bandhas
The Power to Choose

 

Godfrey Devereux “Yoga Sizi İncitemez: Eğer Onu Bulabilirseniz

Dinamik Yoga Eğitim Metodu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir