Yoganın 8 uzvu – Ashtanga

Yoganın ne zaman başladığı tam olarak bilinmiyor, muhtelif tahminler ve bulgular var.

 

Ancak MÖ 200 yılları civarında Patanjali tarafından kaleme alınan “Yoga Sutraları” ile ilk kez yazılı hale getirilmiştir.

 

Sutralar özdeyişler demek. Kısa özlü notlar. Ve yoga uygulamaları, çalışmaları bu sutraları temel alır.

 

 

Patanjali “Yoga Sutraları”nda yogayı 8 uzva ayırmıştır:

 

Yama

 

Bir çokları tarafından “evrensel etik prensipler” olarak yorumlanır.

 

Niyama

 

Bir çokları tarafından “tutumlar” olarak yorumlanır. BKS Iyengar “disiplin yoluyla kendini saflaştırma” olarak tanımlamıştır.

 

Asana

 

Bedensel duruşlar – hareketler uygulama – çalışması.

Genellikle yoga fotoğraflarında gördüklerimiz bunlardır.

 

Pranayama

 

Nefes uygulama – çalışması

 

Pratyahara

 

Zihnin dış objeler ve algılardan geri çekilmesi yoluyla özgürleştirilmesi

 

Dharana

 

Dikkatin yoğunlaştırılması, odaklanma

 

Dhyana

 

Meditasyon

 

Samadhi

 

Bilinç birliği

 

 

 

Yoganın 3 katmanı olduğu da söylenebilir:

  • dışsal,
  • içsel ve
  • en-içsel,

 

ya da

  • bedensel,
  • zihinsel ve
  • ruhsal.

 

 

Böylece yoganın 8 uzvu üç gruba ayrılabilir.

 

Yama ve Niyama olmadan yogaya başlanmaz, önce uygun tavır ve prensipler olmalıdır.

Sonra Asana çalışılarak beden sağlıklı, güçlü ve doğayla uyumlu (buna hem doğa, hem bedenin kendi doğası dahil) hale getirilir.

Bu 3 uzuv dışsal ya da bedensel katmandır. (bahiranga sadhana)

 

Pranayama ve Pratyahara, yani nefes çalışması ve zihnin geri çekilmesi, nefesi düzenleme ve zihin çalışmasıdır.

Bu 2 uzuv içsel ya da zihinsel katmandır. (antaranga sadhana)

 

Dharana, Dhyana ve Samadhi yogiyi ruhunun en derin kısımlarına götürür.

Bu 3 uzuv en-içsel ya da ruhsal katmandır. (bahiranga sadhana)

 

***

 

Bazıları tarafından “Aştanga”; “8 uzuv” (kol) yerine “8 basamak” olarak tercüme edilmiş ve ardışık, birbirini takip eden “etaplar” olarak tarif edilmiştir. Ancak “sutralar” (özdeyişler) içinde “uzuv” kelimesinin yanlışlıkla kullanıldığını düşünmek, bir şiirin yanlış kelimelerle yazıldığını düşünmek gibidir.

 

8 uzuv, uygulama sırasında; bir arada, matrisyel, birbirine örülü, birbirinden destek alan ve birbirini destekleyen şekilde tezahür eder ve bilinçli olarak gözetilir.

 

 

 

 

Bu yazı BKS Iyengar’ın Light on Yoga (Yoganın Ağacı), Tree of Yoga (Yoga Ağacı), Yoga – The Path To Holistic Health (Yoga – Bütüncül Sağlığın Yolu) kitaplarından faydalanılarak düzenlenmiştir.

 

 

Daha da detayların keyfini yeni bir yazıda … yakında…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir